dafa888casino网页版下载-The.1

您目前的位置: 首页
张立享
作者: 更新时间:2023-02-21 13:05:11

  张立享,男,博士,副教授,湖北随州人,2022年毕业于哈尔滨工业大学。先后在Chem. Eng. J.J. Hazard. Mater.Sens. Actuators, BAppl. Surf. Sci.等期刊上发表学术论文10余篇,申请国家发明专利5项。

研究方向:

1. 纳米材料的设计与功能化调控

2. 能源与环境催化研究

3. 环境毒物的光电化学传感分析

 

发表论文(部分):

1. L. Zhang, L. Feng, J. Jiang, P. Li, X. Chen, S. Zhang, Y. Gao, R. Hong, G. Chen, G. Mao, H. Wang. Sens. Actuators, B 2021, 348, 130719.

2. L. Zhang, L. Feng, P. Li, X. Chen, Y. Gao, Y. Gong, Z. Du, S. Zhang, A. Zhang, G. Chen, H. Wang. Chem. Eng. J. 2021, 417, 129222.

3. L. Zhang, L. Feng, P. Li, X. Chen, C. Xu, S. Zhang, A. Zhang, G. Chen, H. Wang. Chem. Eng. J. 2021, 409, 128154.

4. L. Zhang, P. Li, L. Feng, X. Chen, J. Jiang, S. Zhang, A. Zhang, G. Chen, H. Wang. Chem. Eng. J. 2020, 397, 125464.

5. L. Zhang, L. Feng, P. Li, X. Chen, J. Jiang, S. Zhang, C. Zhang, A. Zhang, G. Chen, H. Wang. Chem. Eng. J. 2020, 395, 125072.

6. L. Zhang, P. Li, L. Feng, X. Chen, J. Jiang, S. Zhang, C. Zhang, A. Zhang, G. Chen, H. Wang. J. Hazard. Mater. 2020, 387, 121715.

联系方式:lixiangzhang@zjhu.edu.cn